Téma Plus

Jak a proč to všechno začalo aneb Jak může být válka, je-li to opravdu válka, studená? (1. díl) (1/4)

Téma Plus

Jak a proč to všechno začalo aneb Jak může být válka, je-li to opravdu válka, studená? (1. díl) (1/4)
Postupimská konference u Berlína 17. července 1945, podle historiků začátek studené války. Zleva sovětský vůdce Josif Stalin, prezident USA Harry Truman a britský premiér Winston Churchill

Plus

Nejméně od té doby, co se lidé neživí jen lovem a sběrem a osvojili si zemědělské dovednosti, se vedou války. Mohou mít různou podobu. Známe válku svatou, partyzánskou, totální, občanskou, světovou… A také válku studenou. Konflikt, který poznamenal druhou polovinu 20. století a ve kterém proti sobě stály země kapitalistického Západu v čele s USA a blok socialistických zemí kolem Sovětského svazu. Některým jejím milníkům a projevům se věnuje čtyřdílný seriál pořadu Téma Plus.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Válka, tedy ozbrojený násilný střet mezi dvěma či více společenstvími, prý provází lidstvo nejméně od té doby, co se přestalo živit výlučně lovem a sběrem a osvojilo si zemědělské dovednosti. A válka může mít různé podoby i okolnosti. Známe válku svatou, partyzánskou, totální občanskou světovou a pak také válku studenou. Konflikt, který poznamenal druhou polovinu 20. století a ve kterém proti sobě stáli země kapitalistického západu v čele s USA a blok socialistických zemí kolem Sovětského svazu. A právě studené válce se bude věnovat čtyřdílný seriál, jehož první díl nyní začíná. Dnes se podíváme na kořeny studené války, její počátky a vznik dvou vojenských organizací, které se staly jedněmi ze symbolů tohoto konfliktu. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.

  • Téma.

  • Jak může být válka, je-li to opravdu válka studená a jak to, co je studené, může být válka. Ale už toto tento proti smyslu je dobrou charakteristikou toho, co kapitalisté nazývají studenou válku. Hlavním účelem tohoto pojmenování je právě zastřít skutečný stav věci, ty ještě lépe černé udělat bílým, aby večer, jak vidíme například na tom, jak je již lidé přijímají, dnešní mírové hnutí, i to kapitalisty nazývají válkou, protože jde proti jejich válečným úmyslu. Ať si to prostě bojíte. Mír. A jestliže válka, tedy válka válce.

Ostatní také poslouchají