Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: K svátku Šavuot patří mléčné pokrmy

Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: K svátku Šavuot patří mléčné pokrmy
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

Příští sobotu večer, s počátkem 6. dne hebrejského měsíce sivan, začíná letos podle židovského kalendáře dvoudenní Svátek týdnů Šavuot.

Více z pořadu