Ranní úvaha

Ranní úvaha Leo Pavláta: Na cestě z Egypta

Ranní úvaha

Ranní úvaha Leo Pavláta: Na cestě z Egypta
David Roberts: Odchod Izraelitů z Egypta

Vltava

Zítra večer začíná Biblí stanovený židovský svátek Pesach. Má své zvyky a o nich se zpravidla hovoří. Svým významem však přesahuje odvěký ritus.