Křesťanský týdeník

Židé ve středu oslaví svůj největší svátek Jom kipur

Křesťanský týdeník

Židé ve středu oslaví svůj největší svátek Jom kipur
Důtky na Jom kipur. Soustružené dřevo, kůže. Čechy, 19. stol., neznámý výrobce

Radiožurnál

„Šabat šabatů“ – i tak se podle tradice nazývá největší židovský svátek – Jom kipur, Den smíření. Židé ho oslaví v příštím týdnu. Tento den připomíná také dvě události. Bůh odpustil Izraeli zhotovení zlatého telete a Abrahám se v tento den dal obřezal. A tak uzavřel smlouvu s Bohem.

Více z pořadu