Ranní Plus

Češi věří EU víc než vládě nebo parlamentu

Ranní Plus

Češi věří EU víc než vládě nebo parlamentu
Evropská unie a Česko

Plus

Letos si připomeneme 20 let členství Česka v Evropské unii, v červnu navíc proběhnou volby do Evropského parlamentu. S obojím souvisí čerstvý výzkum, a také širší projekt Zpravodajství Českého rozhlasu Rozděleni Evropou.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Letos si připomeneme kulaté výročí 20 let členství Česka v EU a půjdeme k volbám do Evropského parlamentu. A s obojím souvisí čerstvý průzkum a také širší projekt zpravodajství ČRo s názvem rozdělení Evropou. V tom průzkumu odpovídalo přes 2000 respondentů z celého spektra společnosti a na příkaz něj vyčteme, že důvěra v EU je historicky obvykle vyšší než důvěra českých české vlády nebo parlamentní komory, kteří se dlouhodobě kolem 40 %. To je níže než důvěra v NATO, která zůstává nad 50 %. To jsem vytáhla jenom jeden z bodů toho celého rozsáhlého výzkumu, který je součástí průzkumu, kterému se věnuje i Martin Kratochvíl, analytik agentury STEM, která právě tato data pro nás pro ČRo připravila. Dobrý den.

  • Dobré ráno vám i posluchačům. Jak zásadní dělící čarou je v české společnosti EU evropská integrace?

  • Pro a Čechy v tom psal ně podíváme v tom celku, tak není mezi těmi prvními. Není to jedna z těch nejrůznějších dělicích linií, ale rozhodně tu existuje. Rozhodně posílila od našeho vstupu ta její role nemá tolik tu přímou hodnotu, ale má vysokou symbolickou hodnotu. Nebo hodnotový význam. A když se zeptáme Čechů samotných, jestli si myslí, že ta to téma štěpí českou společnost, tak polovina řekne, že se jasně česká společnost dělí na dva.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají