rAdioCUSTICA

Tymon Zgorzelski: Abattoir Noir (8/11)

rAdioCUSTICA

Tymon Zgorzelski: Abattoir Noir (8/11)
Minimaraton elektronické hudby 23

Vltava

Abattoir Noir (černa jakta) je skladby mladého polského skladatele Tymona Zgorzeského, která vychází z historie hlavního výstavního prostoru ostravské galerie PLATO, jenž dříve sloužil jako jatka. Zvuky použité v hudbě připomínají - někdy zcela přímo - živé bytosti. Ty se škrábou, pískají a něco hledají, možná únikovou cestu? Skladba je laděná do téměř lo-fi stylu, protože zdrojem inspirace je něco z minulosti, která už dávno pominula a dnes po ní zůstala jen slabá stopa.
Ladislav Železný