rAdioCUSTICA

Milan Guštar / Antares a Číslizvuk (4/11)

rAdioCUSTICA

Milan Guštar / Antares a Číslizvuk (4/11)
Minimaraton elektronické hudby 23

Vltava

Záznam minimalisticky pojaté performance , která ovšem doslova rozrezonovala celý ohromný prostor galerie Plato Bauhaus. Otočte volume doprava. Milan Guštar na Minimaratonu představil první dva analogové syntezátory Československé výroby ze 70. let a 80. let.  Číslizvuk vyvynutý ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize a Antares Miroslava Kaspera a Michala Ebena postaveném ve stejném výzkumném ustavu (VÚTR).
Ladislav Železný

Ostatní také poslouchají