rAdioCUSTICA

Opening Performance Orchestra: Tudorforest (8/11)

rAdioCUSTICA

Opening Performance Orchestra: Tudorforest (8/11)
Minimaraton elektronické hudby 23

Vltava

Vychozím bodem akldaby Tudorforest je zvuková mateire skladby Rainforest Davida Tudora. Jeho Deštný prales v podání OPO zhoustl a rozšířil svoje teritorium na pole moderní techniky. Davidem Tudorem kdysi používaný tudor table byl nahrazen laptopy, v nichž se skrytě odehrává to, co David Tudor realizoval pomocí vlastnoručně vyráběných a rafinovaně zřetězených elektronických komponentů. Na Minimaratonu zazněla pouze část skladby Tudorforest ve verzi pro dva počítače a video.
Ladislav Železný

Ostatní také poslouchají