Pro a proti

Upíral minulý režim zásluhy Heydrichovým katům? Jiná doba, jiné akcenty, vysvětluje komunista

Pro a proti

Upíral minulý režim zásluhy Heydrichovým katům? Jiná doba, jiné akcenty, vysvětluje komunista
Výsadek Anthropoid – rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík

Plus

Od vypálení Lidic uplynulo pětasedmdesát let. Je na čase kromě připomínky lidické tragédie také ocenit československé vojáky, kteří provedli zřejmě nejznámější čin protinacistického odboje, atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha? Máme dnes po desetiletích komunistického režimu zkreslený pohled na tyto události?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají