Příběhy 20. století

Někdo musel něco dělat. Příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů (1. část)

Příběhy 20. století

Někdo musel něco dělat. Příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů (1. část)
Zleva Ctirad, Zdena mladší, Zdena a Josef Mašínovi v roce 1941

Plus

Brzy uplyne 70 let od chvíle, kdy členové odbojové skupiny bratří Mašínů uprchli z Československa. V noci z 3. na 4. října 1953 přešli Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata přes hranice do Východního Německa. První tři jmenovaní se probojovali na Západ, ačkoli proti nim stála obrovská přesila komunistických bezpečnostních složek (později vstoupili do americké armády), Švéda a Janata byli dopadeni.
Adam Drda

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.

  • Brzy uplyne 70 let od chvíle, kdy členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů uprchli z Československa. V noci z třetího na čtvrtého října 1953 přišli Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Václav Švéda, Zbyněk Janata přes hranice do východního Německa. 1. 3 jmenovaní se probojovali na západ, ačkoli proti nim stála obrovská přesila komunistických bezpečnostních složek. Později vstoupili do americké armády. Švéda a Janata byli dopadeni. Při příležitosti 70. výročí útěku se vracíme k celé historii skupiny. Bude u ní pojednávat tento i příští díl příběhů 20. století, jimiž vás provází Adam Drda. Pořad je věnován mimo jiné památce těch členů skupiny, kteří již nejsou naživu, a jejich blízkým Zbyněk Janata a Václav Švéda a Ctibor Novák byli popraveni roku 1955. Ctirad Mašín, starší z bratrů zemřel v srpnu 2011, Milan Paumer zemřel v červenci 2010. Vladimír Hradec únoru 2020.

  • A jakýkoli i ten nejstručnější portrét skupiny bratří Mašínů je třeba začít od války. Bratři Josef a Ctirad, řečený Radek jsou synové jednoho ze statečných protinacistických odbojářů, generála Josefa Mašína. V březnu 939 se jako důstojník odmítl podřídit rozkazů, aby čeští vojáci nekladli odpor okupantům, byl suspendován. Záhy se zapojil do odbojové organizace Obrana národa a spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořil zpravodajskou skupinu tři králové. Němci kvůli tomu pronásledovali celou rodinu. Josef Mašín vzpomíná ihned po příjezdu Němců do Prahy, po obsazení Československa tím začalo k nám chodit gestapo a snažili se i nás děti vyslýchat. A pokaždé, když přišli, tak vždycky si něco s sebou vzali. A teď i náš byt úplně vyrabovali. Ale co jsme tam měli, zásoby jídla atd., ukradli. Auto nám sebrali, taky pak jsme byli vyhoštěni z těch důstojnických domů vystěhovat. Když jsme se do Poděbrad naše maminka našla, s pomocí známých našla Tomek na chmelnici 625. Někdy k nám přišli v uniformách s s jednou, když bylo to největší rabování, tak tam přijeli s takovým dodávkovým automobilem a to bylo řízeno uniformovaným esesáka. A o ty gestapáci samotný byli, byli v civilu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají