Povídka

Karol Irzykowski: Mojského metamorfózy

Povídka

Karol Irzykowski: Mojského metamorfózy

Říkali o něm, že je sobec. Tak začal Mojský žít se svým druhým já. Mistrovskou povídkovou studii rodícího se šílenství čte Jaroslav Haidler. 



Účinkuje: Jaroslav Haidler
Připravil: Dominik Mačas
Překlad: Libor Martinek
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 2020-05-16
Natočeno: v plzeňském studiu Českého rozhlasu v roce 2020