Další pesachové příběhy z knihy Vepřožrout Moške Jaroslava Achaba Haidlera

Jaroslav Achab Haidler, herec

Po roce se znovu vracíme ke knize Jaroslava Achaba Haidlera, abychom vám z ní ve vltavské Povídce nabídli nové příběhy. V pondělí 22. dubna večer začíná pesach neboli Svátek nekvašených chlebů, který patří k nejdůležitějším židovským svátkům v roce. Připomíná židům, že Bůh vysvobodil jejich národ z egyptského otroctví a otevřel mu cestu ke svobodě. Příběhy z knihy Vepřožrout Moške poslouchejte online po dobu čtyř týdnů po odvysílání.
Účinkuje: Jaroslav Achab Haidler
Připravil: Dominik Mačas
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 22. 4. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady