Osudy

Všednost a geometrie města Ostravy (1/10)

Osudy

Všednost a geometrie města Ostravy (1/10)
Stanislav Kolíbal

Vltava

Rozhlasové vzpomínky sochaře a výtvarníka. Připravili Jiří Kamen a Lukáš Kamen. Ukázky čte Libor Vacek. Technická spolupráce Jiří Benák. Natočeno v roce 2015.
Jiří Kamen