Osudy Davida Radoka. Rozhlasové vzpomínání operního režiséra

David Radok, operní režisér

David Radok se ve vltavských Osudech vrací k dětství, rodičům i svým začátkům. Hovoří o práci operního režiséra, srovnává společnost švédskou a českou, hodnotí spolupráci s různými operními domy a nechává posluchače nahlédnout i do svého volného času, kdy se věnuje hře na kytaru, výtvarné práci a občas i scénografii.
Technická spolupráce: David Dibelka
Připravil: Daniel Jäger
Premiéra: 27. 5. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady