Osudy Vlasty Reittererové. Rozhlasové vzpomínání hudební historičky, překladatelky a publicistky

Vlasta Reittererová

Vlasta Reittererová se zaměřuje na hudební divadlo 19. a 20. století, židovsko-německé skladatele a hudbu meziválečného období. Vedle všech svých profesí také vychovala čtyři děti.
Technická spolupráce: Aleš Huber
Připravila: Renáta Spisarová
Premiéra: 22. 4. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady