Osudy

Jan Borna. Rozhlasové vzpomínání divadelního režiséra a básníka (1/5)

Osudy

Jan Borna. Rozhlasové vzpomínání divadelního režiséra a básníka (1/5)
Jan Borna

Vltava

Jeden z našich nejvýznamnějších divadelních režisérů, oceněný řadou cen, proslul hlavně jako spoluzakladatel Dejvického divadla a později Divadla v Dlouhé.

Ostatní také poslouchají