Osudy Libora Kvapila. Rozhlasové vzpomínání olomouckého lékaře a skauta

MuDr. Libor Kvapil

Rozhlasové memoáry MUDr. Libora Kvapila, průkopníka lékařství pro lidi bez domova a držitele nejvyššího skautského vyznamenání – Řádu stříbrného vlka.
Spolupráce na pořadu: Dita Vojnarová, Antonín Schindler a Tomáš Přidal
Připravil: Michal Bureš
Premiéra: 4. 3. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady