Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Milan Kundera a věty, které dělí civilizace

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Milan Kundera a věty, které dělí civilizace
Milan Kundera

Plus

„V listopadu 1956, několik minut předtím, než byla jeho kancelář zasažena dělostřeleckou palbou, dálnopisoval ředitel maďarské tiskové agentury do celého světa zoufalé poselství oznamující, že Rusové zahájili útok na Budapešť. Depeše končila slovy: Zemřeme za Maďarsko a za Evropu.“
Karel Hvížďala