Návraty do minulosti

Pardubický perník se dodnes vyrábí a balí za dodržení přesně dané a přísně tajné receptury

Návraty do minulosti

Pardubický perník se dodnes vyrábí a balí za dodržení přesně dané a přísně tajné receptury
Pardubický perník od Pavla Janoše. Tradice perníkářství sahá v Pardubicích až do 16. století. Skutečný rozmach ve výrobě perníku nastal až počátkem 20. století. Ve městě se pekl perník medový i marcipánový

Rádio vašeho kraje

Původně se perníkové pochoutce říkalo peprník, protože receptura se skládala z medu, mouky a pepře.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Pardubický perník. Původně se perníkové pochoutce říkalo Peprník, protože receptura se skládá z medu, mouky a pepře. Sladkost, která u nás proslavila především město Pardubice, má kořeny už ve starém Egyptě, antickém Řecku a Římě. Protože med byl vždycky vzácnou a drahou surovinou, byl perník dlouho laskominou pro vyvolené. Původně to byly obyčejné placky pečené na železném plátu. Postupem času se těsto začalo plnit do forem zdobených světskými i náboženskými motivy. Dá se odhadovat, že tradice výroby perníku v Pardubicích počala za vlády Vojtěcha z Pernštejna, protože už tehdy se jedna z pardubických ulic i jmenovala perníkářka. Prvního perníkáře však archivní prameny uvádějí až k roku 1515. Císařovna Marie Terezie potvrdila Pardubicím právo vyrábět perník v roce 1756. Pravý rozkvět výroby perníku nastal teprve na přelomu 19. a 20. století, kdy posílila tovární výroba. Od roku 2008 se smí produkty nazvané pardubický perník vyrábět a balit pouze na území Pardubic za dodržení přesně dané receptury. Speciální ingredience, které pardubičtí perníkáři používají, zůstávají přísně utajené.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají