Natura

Chceme z vysazování alejí vytvořit celonárodní hnutí. Za každého občana jeden strom, říká otec projektu Sázíme budoucnost

Natura

Chceme z vysazování alejí vytvořit celonárodní hnutí. Za každého občana jeden strom, říká otec projektu Sázíme budoucnost
Sázení stromků

Plus

Naše republika má narozeniny a jak je lépe oslavit než sázením stromů? Některé iniciativy pořádají sbírky na nové semenáčky do zničených lesů, do sázení se dokonce za podpory masivní reklamy zapojily i některé firmy, aby povinně snížily svou uhlíkovou stopu.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Naše země má dnes narozeniny. A jaké lépe oslavit než sázením stromů? Některé iniciativy pořádají sbírky na nové semenáčky do zničených lesů. Do sázení se dokonce za podpory masivní reklamy zapojily i některé firmy, aby povinně snížili svou uhlíkovou stopu. Jenže není sázení jako sázení a některé iniciativy v tomto směru hraničí až s Green Washingtonem. Řeší totiž hlavně masivní výsadbu v lesích, které někomu patří, ale obnova lesa je zákonnou povinností těch, kteří vlastní pro zisk. V jiných případech jsou stromky vysazovány v nevhodných lokalitách, kde se pak o ně nikdo nestará, takže celá výsadba postrádá smysl. Dnes si ale řekneme o iniciativě, která smysl má. Jmenuje se sázíme budoucnost a už léta ji pořádá ekologická nadace partnerství. V jejím rámci se kolektivně vysazují tzv. aleje Svobody. Ta první vznikla pod horou Říp ke 100. výročí naší republiky a od roku 2018 se každý rok na jiném místě republiky zrodí, ale i nová. Vždy jde o stromy listnaté, o které se pak cíleně pečuje. A navíc jde vždy o místa, která mají silný příběh související s naší historií. Tak se dnes v rámci narozenin naší republiky vypravíme za těmi, kteří o tomto projektu vědí. Nejvíc. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.

  • Na tu.

  • Tak milí posluchači a my se nacházíme v Otevřené zahradě nadace partnerství v centru Brna a jsme tady s duchovním otcem a zakladatelem nadace partnerství Miroslavem Kundratou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste, pane Miroslave, nejenom otec, duchovní a zakladatel nadace partnerství, ale také duchovní otec celé myšlenky, která se týká jak stromů svobody, tak vlastně celé té kampaně. Sázíme budoucnost. Já jsem byla u toho vysazování, ale je pod Řípem, které se konalo přesně před pěti lety, to bylo ke 100. výročí narozenin naší republiky. Ale ona ta myšlenka je daleko širší, hlubší a také starší žáky na myšlenka s stromu svobody vznikla v roce 2 7. Nás, když jsme přemýšleli, jak oslavy manévr, ono, jak přispějeme k oslavám výročí výročí republiky. A vlastně tehdy jsme se chopili toho faktu, že se v souvislosti se založením republiky a s jejími výročími spontánně vysazovali stromy nejenom v Československu tehdejším, ale vlastně i po celém světě a řekli jsme si, že zmapujeme co nejvíce těch stromů, které se vysazovaly a že potom v závěru roku 2 18 na podzim jich co nejvíc vysadíme, minimálně těch 918. A podařilo se nám zmapovat přes 6000 těch stromů, které se v co vy?

Ostatní také poslouchají