Náš host

Letos je možné podat přiznání k dani z nemovitých věcí s dvouměsíčním zpožděním

Náš host

Letos je možné podat přiznání k dani z nemovitých věcí s dvouměsíčním zpožděním
Finanční úřad (ilustrační foto)

Rádio vašeho kraje

Kvůli přijatým protiepidemickým opatřením vydala ministryně financí generální pardon, kterým prominula sankce za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věci. Poplatník ho tedy může podat až do 1. dubna. To se ovšem netýká těch, kteří chtějí podat přiznání a zaplatit daň jen ze svého spoluvlastnického podílu.

Ostatní také poslouchají