Náš host

Igor Karen

Náš host

Igor Karen
Náš host - vizuál

Rádio vašeho kraje

O 27. výroční konferenci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně hovoří MUDr. Igor Karen. Moderuje Petr Čimpera.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají