Mozaika

Národní knihovna chystá výstavu s dvacítkou nejvzácnějších svatoludmilských textů (3/10)

Mozaika

Národní knihovna chystá výstavu s dvacítkou nejvzácnějších svatoludmilských textů (3/10)
Jedno z vyobrazení svaté Ludmily ve starých knihách, které uchovávají v pražském Klementinu

Vltava

V pražském Klementinu, někdejší koleji Jezuitů, střeží řadu rukopisů a tisků, které se o naší první světici zmiňují. Dokládají tak úctu svaté Ludmile, která trvá už staletí, a jsou zdrojem, ze kterého historici a badatelé při zkoumání svatoludmilského tématu rovněž čerpají.
Kateřina Havránková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají