Svatá Ludmila – samojediná mezi muži. Fascinující příběh české kněžny a světice, která se zasloužila o šíření křesťanství

Svatá Ludmila

Desítky akcí připravila města, muzea nebo spolky k letošnímu svatoludmilského výročí. Připomínají si 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily na Tetíně. První české světici, manželce prvního doloženého přemyslovského knížete Bořivoje, připisujeme především zásluhu o šíření křesťanství na našem území. Ludmile, jejímu životu, smrti a odkazu se věnuje desetidílný seriál.

Díly seriálu

Mohly by vás zajímat i tyto pořady