Mozaika

Mělník je svatou Ludmilou prodchnutý, prodávají tu i víno se jménem první české světice (10/10)

Mozaika

Mělník je svatou Ludmilou prodchnutý, prodávají tu i víno se jménem první české světice (10/10)
Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku, v němž najdeme řadu odkazů na sv. Ludmilu. Stejně jako v celém městě

Vltava

V jednom z nejstarších českých kostelů v Čechách – kostele svatého Petra a Pavla v Mělníku – najdeme řadu odkazů na svatou Ludmilu. Jsou tak dokladem staletí trvající úcty k první české světici v Mělníku, ať už z Mělnicka pocházela, či nikoli.
Kateřina Havránková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají