Jak to vidí...

Vladimíra Dvořáková: Rok 68 byl generační vzpoura. Rozměr přesahoval hranice Československa

Jak to vidí...

Vladimíra Dvořáková: Rok 68 byl generační vzpoura. Rozměr přesahoval hranice Československa
Čestné uznání získala Libuše Kyndrová za fotografii „Vlajka, Václavské náměstí“ .

Dvojka

Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo půl století. Čtvrtina Čechů, mezi mladými od 18-26 let dokonce téměř polovina, přesto k roku 1968 nedokáže přiřadit výrazy jako invaze, okupace, normalizace nebo pražské jaro. Čím si to lze vysvětlit?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají