Jak to bylo doopravdy

Odsun Němců už dnes hodnotíme jinak než po válce. Historická paměť se proměňuje, uvádí historik

Jak to bylo doopravdy

Odsun Němců už dnes hodnotíme jinak než po válce. Historická paměť se proměňuje, uvádí historik
Odsun Němců z libereckého sběrného tábora

Plus

Hledání viníků během 2. světové války i v období poválečném se soustředilo také na německé obyvatele tehdejšího Československa. Mezi ně byli zařazeni, a to takřka jednomyslně, také Němci, kteří na našem území žili. Čekal je odsun, který byl ve znamení principu kolektivní viny. Bohužel právě tento neospravedlnitelný princip byl pak po únorovém převratu 1948 využíván proti dalším skupinám obyvatel.
Ivana Chmel Denčevová

Pořad připravila a moderuje: Ivana Chmel Denčevová
Host: historik Oldřich Tůma
Režie: Michal Bureš
Účinkují: Daniel Bambas, Igor Bareš, David Novotný, Vasil Fridrich, Martin Myšička a Pavel Soukup
Premiéra: 14. 8. 2023

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší. Každý Němec je především imperialista, chamtivec a otrokář. Český otec, který ne vychovává dítě k nenávisti vůči německé lži, kultuře a nelidskosti, je nejen špatný vlastenec, ale také špatný. Tak píše Ivan Herben, šéfredaktor deníku Svobodné slovo v roce 1940 ve svém článku nazvaném ďábel mluví německy. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Hodnotíme odsun Němců stejně jako v poválečných letech. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byl Erbenův text názor ukázkou tehdy panující společenské atmosféry? Otázka pro hosta pořadu, historika Dr. Oldřicha Tůmu.

  • Já si myslím, že ano, možná ne v takto vypjaté podobě, ale všeobecná atmosféra na jaře v létě 1945 byla opravdu velice silně protiněmecká a ten Heerenveenu názor asi nebyl vnímán jako nějaký extremistický.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají