Jak to bylo doopravdy

Estébácká akce Neptun měla zdiskreditovat západoevropské a světové politiky, popisuje historička. Pomocí falešných dokumentů o kontaktech s nacisty

Jak to bylo doopravdy

Estébácká akce Neptun měla zdiskreditovat západoevropské a světové politiky, popisuje historička. Pomocí falešných dokumentů o kontaktech s nacisty
Hráz z kamenů je prorostlá kořeny okolních smrků

Plus

Rok 1964 přinesl ohromující informaci, která se týkala 2. světové války: v šumavském Čertově jezeře se našly bedny, které měly rozkymácet tehdejší poměry, a nešlo pouze o ty československé. Byla to ale vymyšlená lež a dezinformace tajných služeb s názvem operace Neptun.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historička Doubravka Olšáková
Hrají: Lukáš Hlavica, Jiří Hromada, Miloslav Mejzlík, Michal Zelenka a Svatopluk Schuller
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • V západním Německu.

  • Vyvolalo odhalení nacistického archivu v šumavském jezeře velký zájem a publicitu. V prosinci 964 jsme vyslali do Německé spolkové republiky tajemníka svazu protifašistických bojovníků do února Volejník a jeho úkolem bylo navštívit partnerskou organizaci a centrálu pro stíhání válečných zločinů v Ludwig s burku a předat jim soubor vybraných ověřených fotokopie dokumentů.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají