Jak to bylo doopravdy

Byl svatý Václav kolaborantem?

Jak to bylo doopravdy

Byl svatý Václav kolaborantem?
Svatý Václav. Socha Josefa Václava Myslbeka

Plus

Kult svatého Václava se opakovaně a s jistou naléhavostí objevoval v celé naší historii. Místem shromažďování se stávalo pražské Václavské náměstí s Myslbekovou sochou, svatováclavská témata nalézáme ve všech oborech kultury a v různých historických obdobích.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jan Royt
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 28. 9. 2019

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Svatováclavská tradice sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách za dob nejtemnějšího temna. Pojilo generace, konkretizovalo národ a jeho staleté tradice. Vytvářelo pocit soudržnosti v kritických časech za válek, hladomorů i ve staletích germanizace se jméno Václavovu vynořovalo vždy znovu jako symbol národa a vlasti. Mělo svou magii. Ale na druhé straně, a to nelze přejít úplně mlčením, býval svatováclavský kult zneužíván i k prosazování méně ušlechtilých myšlenek a postojů. Rozporuplnost Václavovi osobnosti to umožňovala.

  • Byl svatý Václav opravdu rozporuplnou postavou? Jak uvedl Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulostí, právě osobnost svatého Václava je dnešním tématem. Jak to bylo doopravdy. Odpovídat si totiž budeme na otázku byl svatý Václav kolaborantem? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. V čem spočívá údajná rozporuplnost této postavy? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je prof. Jan Royt.

  • On se vlastně rodí do doby, která je docela přelomová. Je to doba nastupujícího křesťanství v naší zemi. Jeho otec byl Vratislav, matka Drahomíra. Pocházely vlastně z rozdílného prostředí. Vratislav do zrodu Přemyslovců byl mladším synem Ludmily a Bořivoje, tedy těch, kteří přijali křest. A na straně druhé je tam vlastně ten moment toho příbuzenství s Drahomírou, která byla z kmene hlavolamů. A to je taky další zvláštní věc, protože ti ho volané byly právě pronásledovaní. To jsou ti polepší slované, jejich města, osady atd. sahaly až v únoru Jánu, kde byla na akvapark o ně svatyně boha svým, to Vita. A ona Drahomíra začala být svědkem toho velkého pronásledování právě Jindřichem Ptáčníkem. Takže to je ta zvláštní situace těchto dvou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají