Historie Plus

Staletí bojů o Kristiána. Je Kristiánova legenda naše nejstarší kronika, nebo geniální podvrh?

Historie Plus

Staletí bojů o Kristiána. Je Kristiánova legenda naše nejstarší kronika, nebo geniální podvrh?
Svatý Václav. Socha Josefa Václava Myslbeka

Plus

Kristiánova legenda bývá označována za naši nejstarší kroniku. Vznikla na sklonku 10. století a z dobového pohledu zachycuje počátky české státnosti i křesťanské kultury. A třeba taky ne.
Naďa Reviláková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jde prý o vůbec nejdéle trvající spor českých historiků. V jeho centru stojí jeden středověký rukopis a nejasnosti kolem jeho pravosti. Řeč však nebude, oznámí v rukopisech zelenohorském či královédvorském. V dnešním pořadu budeme hovořit o Kristiánově legendě a v staletí trvajících diskusích o době jejího vzniku. Pojďte se s námi ponořit do jedné historické a vlastně i současné detektivky. Při poslechu vás vítá na jaře Beláková.

  • Historie Plus.

  • Patří k našim nejvýznamnějším literárním dílům. Latinsky psaná Kristiánova legenda popisuje život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily. Historik Josef Pekař ji označil za nejstarší českou kroniku. Zachycuje totiž samé počátky naší státnosti křest knížete Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily i jejich dětí a vnuků měla vzniknout na sklonku 10. století, v době, kdy, jak sám autor v předmluvě uvádí, ještě žili lidé, kteří skutky jejich na své oči byly, viděli. Údajný autor, jistý mnich Kristián nám navíc v úvodu zanechal mnoho dalších vodítek, díky nimž je možné jeho dílo nejen datovat, ale i zjistit, komu bylo určeno.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají