Historie Plus

Ženy ve středověku a raném novověku vyhnaly z pivovarnictví i pomluvy. Mohly být předobrazem čarodějnic?

Historie Plus

Ženy ve středověku a raném novověku vyhnaly z pivovarnictví i pomluvy. Mohly být předobrazem čarodějnic?
Čarodějnice

Plus

V 16. století napsal britský spisovatel John Skelton satirickou báseň o Eleonoře z Rumanic. Krčmářku vykreslil jako starou škaredou babu, která šidila pivo tak, že do něj přimíchávala svoje sliny i slepičince. Vaření piva v té době patřilo mezi obvyklé domácí činnosti a následný prodej přebytku nápoje dokázal nejen vylepšit domácí rozpočet, ale taky zajistit neprovdaným ženám a vdovám slušné živobytí.
Kateřina Havlíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Zlatý věk ženské práce. Tak je někdy označované období středověku, přesněji řečeno období druhé poloviny 14. století. V té době ženy na západě Evropy dominovaly i jednomu možná nečekanému odvětví pivovarnictví. Proč tomu tak bylo? Kdo byli tzv. Elvis? Jaké postavení měly ženy ve středověkých a raně novověkých městech a proč pivo nakonec ovládli muži? Vítejte u poslechu pořadu, který se věnuje ženám, pivu a trochu také čarodějnictví. Provede vás Kateřina Havlíková.

  • Historie Plus.

  • Velkou epidemii moru v druhé polovině 14. století v Evropě nepřežilo přibližně 23 milionů lidí, tedy asi třetina obyvatel. Velkou část obětí epidemie tvořili lidé v produktivním věku. Jejich smrt podle některých historiků vytvořila na trhu díru, kterou zaplnily ženy. Převzaly řemesla, podnikání, obchodování po svých otcích a manželských sami založili živnost. Jedním z odvětví, kterému dominovali, bylo v severních zemích Evropy i pivovarnictví. Jenže spojení mezi ženami a pivem nezačalo ve 14. století, ale sahá mnohem dál do historie. Jak už vypráví bývalý zpravodaj ČRo v Belgii a autor knihy pivní království Belgie Filip Nerad.

Ostatní také poslouchají