Prahou křížem krážem

Bitva na Bílé hoře: naděje zhasly po dvou hodinách

Prahou křížem krážem

Bitva na Bílé hoře: naděje zhasly po dvou hodinách
Letohrádek Hvězda postavil Ferdinand Tyrolský v letech 1555-8 pro svou milou

Rádio Praha

Osmičkových výročí je letos opravdu hodně. Namátkou ho má i třicetiletá válka, která trvala od roku 1618 do roku 1648, a tak si letos připomínáme 400 let od jejího vypuknutí. Čím u nás válka začala a jak dlouho trvala bitva na Bílé hoře?

Ostatní také poslouchají