Glosa Plus

Ondřej Neff: Potíže s vinárnou

Glosa Plus

Ondřej Neff: Potíže s vinárnou
Virtuální vinárna

Plus

Hned úvodem upozorním, že tyto glosy, moje i kolegů glosátorů, najdete v písemné podobě na webu. Jako psaný článek má i tato glosa svůj titulek. To je ten druh titulku, který má nalákat čtenáře, aby četl dál. Aby si řekl, jaképak potíže s vinárnou, když jsou vinárny zavřené?