Folklorní notování

Horňácké slavnosti

Folklorní notování

Horňácké slavnosti
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Každoročně v červenci se do Velké nad Veličkou sjíždějí tisíce návštěvníků na Horňácké slavnosti. Ve Folklorním notování se tam vydáme s Karlem Špalkem.

Ostatní také poslouchají