Folklorní notování

Folklore´s not dead!

Folklorní notování

Folklore´s not dead!
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Co pro nás folklór znamená a znamená-li pro nás ještě vůbec něco? Jaká je jeho role ve 21.století? Jak silné je naše pouto s místem, kde žijeme?
Markéta Ševčíková