Folklorní notování

Filipojakubská noc, čarování a bohyně na Žítkové

Folklorní notování

Filipojakubská noc, čarování a bohyně na Žítkové
pálení čarodějnic

Rádio vašeho kraje

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen byla ve všech končinách v dávných časech spojena s magií a čarováním. V německy mluvících oblastech se jí říkalo Valpuržina na počest svaté Valburgy, jejíž svátek připadal na 1. květen, u nás filipojakubská, protože podle starého kalendáře měli právě tito dva světci 30. dubna a 1. května svátek.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají