Ranní úvaha

Kočičky náhradnice

Ranní úvaha

Kočičky náhradnice
Květná neděle - posvěcené kočičky

Vltava

Velikonoční týden začal včera Květnou nedělí. V některých jazycích je to neděle palmová či ratolestná. Všechna tato pojmenování se vztahují k význačné události u bran Jeruzaléma, kam před velikonočními svátky přijel též galilejský kazatel, léčitel a prorok Ježíš z Nazaretu.

Ostatní také poslouchají