Evropa Plus

Estonsko a digitalizace: Šetří to čas a vše zjednodušuje

Evropa Plus

Estonsko a digitalizace: Šetří to čas a vše zjednodušuje
Ott Velsberg, zmocněnec estonské vlády pro digitalizaci

Plus

Cesta k digitální dekádě obsahuje seznam konkrétních kroků, které by měly udělat členské země EU do roku 2030. To, aby si jejich obyvatelé osvojili dovednosti pro život ve světě, kde bude bezpapírová komunikace stále více pronikat do veřejných služeb, ale i do průmyslu, vzdělávání nebo do zdravotnictví.
Pavel Novák

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají