Folklorní notování

40. sraz Štěpánů z celého světa aneb POPO v Uherském Brodě

Folklorní notování

40. sraz Štěpánů z celého světa aneb POPO v Uherském Brodě
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

V posledním Folklorním notování roku 2023 se vypravíme na slavnost, která nemá v naší republice, Evropě a možná ani ve světě obdoby – na sraz Štěpánů v Uherském Brodě.
Markéta Ševčíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají