Dobré dopoledne

Obnovu holin po kůrovci komplikuje i velké množství drobných vlastníků lesů. Přirozenou obnovu na tak velkých plochách zkouší lesníci v praxi poprvé

Dobré dopoledne

Obnovu holin po kůrovci komplikuje i velké množství drobných vlastníků lesů. Přirozenou obnovu na tak velkých plochách zkouší lesníci v praxi poprvé
Holina po kůrovci

Vysočina

Kůrovcová kalamita a sucho poznamenaly v uplynulých letech lesy v Česku více než v jakékoli jiné evropské zemi. Zdejší lesy dokonce jako celek začaly v roce 2018 uvolňovat více oxidu uhličitého, než ho zvládaly pohltit. A to kvůli masivní těžbě a využití získaného dřeva například jako paliva.
Hela Dvořáková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají