Auditorium

1956 –⁠ vyprávění indického spisovatele Jašpála (1/9)

Auditorium

1956 –⁠ vyprávění indického spisovatele Jašpála (1/9)
Fragment výzdoby okolí buddhistické Velké stúpy v Sáňčí, kterou zde nechal ve 3. stol. př. n. l. vystavět indický vládce Ašóka

mujRozhlas

Milena Hübschmannová do literární redakce Československého rozhlasu nastoupila vzápětí po studiích, v roce 1956. Pracovně se v prvních letech věnovala například popularizaci indické literatury, což ilustruje záznam rozhovoru s indickým spisovatelem Jašpálem, který do Prahy přijel v dubnu 1956, aby vystoupil na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Levicově orientovaný autor, který měl v Československu představovat pokrokovou indickou literaturu, posluchačům snad poněkud překvapivě vyprávěl prastarou legendu o králi Ašókovi, jenž se po krvavé kalingské válce zřekl násilných výbojů (Indický spisovatel Jašpál o současné indické literatuře, duben 1956).

Ostatní také poslouchají