Archiv Plus

Pod vedením komunistické strany, je klid, mír a práce. Poslechněte Rozhlasové noviny z 1. ledna 1956

Archiv Plus

Pod vedením komunistické strany, je klid, mír a práce. Poslechněte Rozhlasové noviny z 1. ledna 1956
Park kultury a oddechu Julia Fučíka v roce 1956

Plus

Archiv Českého rozhlasu nabízí zájemcům o historii nejednu zajímavost. Třeba ucelenou řadu Rozhlasových novin, tedy půlhodinového zpravodajství, které se vysílalo každý den na stanici Praha.
David Hertl

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Čím by mělo být rozhlasové zpravodajství souhrnem událostí doma a ve světě nebo zábavou? Možná vás překvapí, že toho, čemu v posledních letech říkáme infotainment, tedy podávání zpráv zábavnou formou, užíval Československý rozhlas ve svém hlavním zpravodajství v 50. letech. Jak to vypadalo, to vám připomene následující pořad, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.

  • Archiv plus.

  • Když v únoru 994 začala vysílat první celoplošná soukromá televize v ČR, byly její diváci překvapeni, jak přitažlivé může být sledování večerního zpravodajství. Intelektuálové se smáli a tvrdili, že o zpravodajství nejde, že jde především o zábavu. Ale pravdou bylo, že tehdy jediný konkurent této soukromé televize, totiž televize veřejnoprávní, dokazoval, že veřejnoprávnost může být i pěkně nudná. Diváci soukromé televize si dělali legraci z legendárních zvířátek, která se na konci jejího zpravodajství objevovala, ale nedošlo jim, že toto všechno existuje i ve světě seriózního zpravodajství. Vždyť pravidelní posluchači rozhlasových novin 70. a 80. let dobře znali tzv. tečku za zprávami, do které občas spadla zajímavost z vědy nebo kultury, ale třeba i informace, že ministr vnitra na Štědrý den poobědval s příslušníky Pohraniční stráže. Pravdou totiž je, že pokud zrovna nemuseli rozhlasové noviny vysílat půlhodinové projevy nejvyšších představitelů komunistické strany, tak šlo o celkem dobře udělané zpravodajství, ovšem velmi dovedně prokládané různými komentáři poznámkami, aby posluchač hned měl jasno. Rozhlasové noviny se v archivu ČRo uchovaly v ucelené řadě od roku 968 a jsou jedinečným zvukovým dokladem o tom, co se každý den dělo, a také toho, jak se přístup a rozhlasu ke zpravodajství měnil. Jen že rozhlas má ve svém archivu také jednou, troufám si říci, perlu. Jsou to rozhlasové noviny z prvního ledna 1956. Jsou neuvěřitelnou ukázkou toho, jak bylo možné propojit zpravodajství se zábavou a ideologií. A jsou také důkazem toho, že tři roky po smrti Stalina a Gottwalda se rétorika komunistickou stranou ovládaných sdělovacích prostředků.

Ostatní také poslouchají