Archiv Plus

Babická tragédie v dobových nahrávkách

Archiv Plus

Babická tragédie v dobových nahrávkách
Ladislav Malý, případ Babice

Plus

Dne 2. července 1951 byli v babické škole zastřeleni tři komunisté – funkcionáři místního národního výboru. Čin se ale stal záminkou pro sérii monstrprocesů, při kterých padlo 11 rozsudků smrti, řada lidí byla uvězněna, další byli vystěhováni z rodného kraje a živořili v novodobých nevolnických podmínkách.
Pavel Hlavatý

Ostatní také poslouchají