Západočeský vandrovník

Vydáme se do krušnohorského Jáchymova u Karlových Varů. Navštívíme tady Špitální kostel všech svatých z šestnáctého století. Památné místo navštívila Pavla Sofilkaničová, kterou ochotně provedla Markéta Kutějová z místního infocentra.

Západočeský vandrovník

Vydáme se do krušnohorského Jáchymova u Karlových Varů. Navštívíme tady Špitální kostel všech svatých z šestnáctého století. Památné místo navštívila Pavla Sofilkaničová, kterou ochotně provedla Markéta Kutějová z místního infocentra.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu