Západočeský vandrovník

Plzeňská věž je nejvyšší kostelní věž Česka. Je součástí katedrály sv. Bartoloměje a měří přes sto metrů. Díky zvonům má i svůj hlas a sbírka na nové zvony hlas ještě zesílí. Co byste měli vědět, než se na plzeňskou věz vypravíte, zjistil Lukáš Milota.

Západočeský vandrovník

Plzeňská věž je nejvyšší kostelní věž Česka. Je součástí katedrály sv. Bartoloměje a měří přes sto metrů. Díky zvonům má i svůj hlas a sbírka na nové zvony hlas ještě zesílí. Co byste měli vědět, než se na plzeňskou věz vypravíte, zjistil Lukáš Milota.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu