Západočeský vandrovník

V Chanovicích na Klatovsku je zajímavá naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví a lidový skanzen připomínající život a dovednosti našich předků. Na půldenní vycházku se vydala i Martina Klímová společně se starostou Petrem Kláskem.

Západočeský vandrovník

V Chanovicích na Klatovsku je zajímavá naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví a lidový skanzen připomínající život a dovednosti našich předků. Na půldenní vycházku se vydala i Martina Klímová společně se starostou Petrem Kláskem.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu