Západočeský vandrovník

Šumavou Karla Klostermanna - 1. díl

Západočeský vandrovník

Šumavou Karla Klostermanna - 1. díl
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají