Západočeský vandrovník

Pozvánka do Valče na Karlovarsku, kde byla dokončena rekonstrukce barokního kostela Nejsvětější trojice. Unikátní objekt představí Zdeněk Trnka

Západočeský vandrovník

Pozvánka do Valče na Karlovarsku, kde byla dokončena rekonstrukce barokního kostela Nejsvětější trojice. Unikátní objekt představí Zdeněk Trnka
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu