Západočeský vandrovník

Okolí Poběžovic na Domažlicku

Západočeský vandrovník

Okolí Poběžovic na Domažlicku
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu