Západočeský vandrovník

Nejdek - rozhledna Pajndl

Západočeský vandrovník

Nejdek - rozhledna Pajndl
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu